Hotline

0965 900 678

Tổng hợp một số lệnh kết nối share mạng lan

Tổng hợp một số lệnh kết nối share mạng LAN

 NET VIEW: Lệnh này dùng để xem danh sách các tài nguyên đang được chia sẽ của một máy bất kỳ nếu không có bất cứ tham số nào có nghĩa là nó sẽ hiển thị tài nguyên của máy cục bộ (local)
Cú pháp:
NET VIEW \\ten may tinh
or
NET VIEW \\IP 
(dùng cho máy trên mạng hoặc tên hoặc địa chỉ IP)
Ví dụ:
NET VIEW \\192.168.1.254
 NET USE: Lệnh này dùng để kết nối máy của người đang thực hiện tới một tài nguyên được chia sẻ trên hệ thống mạng (có thể hiểu hệ thống mạng ở đây có thể là các máy tính trong mạng cục bộ hoặc qua địa chỉ IP cố định) với một quyền hạn nhất định. Lưu ý ở đây là lệnh này chỉ có tác dụng khi bạn có quyền hạn người sử dụng nhất định trên một tài nguyên nhất định trên mỗi máy cần truy cập mà thôi (đó là trường hợp bạn biết được username và password trên máy muốn kết nối tài nguyên còn trường hợp như bạn không biết được thì có một cách là kết nối một null session đến máy cần kết nối) cũng có một cách khác là đoán và “bruce force password” hoặc sử dụng tools nhưng trong phạm vi bài viết này tôi không đề cập đến.
Cú pháp:
NET USE \\IP\SHARENAME “PASSWORD” /USER:”USERNAME”
(Dùng kết nối tới một tài nguyên nhất định khi biết username và password)
NET USE \\IP\IPC$ “” /USER:”Administrator”
(trường hợp password của Admin không thiết lập)
NET USE \\IP\IPC$
(kết nối một null session tới tài nguyên mặt định ==> xác xuất thành công rất thấp)
NET USE ….. /DELETE
(sẽ ngắt kết nối từ máy người sử dụng tới máy chứa tài nguyên)
-Để kết nối tới data1 và gán tài nguyên đó cho ổ đĩa x: ==> NET USE x: \\120.1.1.5\data1 “pass1″ /USER:”user1″
-Để kết nối tới tài nguyên mặt định trong trường hợp admin không thiết lập password:
Bước 1 ==> NET USE \\192.168.1.254\IPC$ “” /USER:”administrator” (khi kết nối này thành công thì mới thực hiện tiếp)
Bước 1′ ==> NET USE \\
192.168.1.254\IPC$ (kết nối tới một null session)
Bước 2 ==> NET USE z: \\
192.168.1.254\dulieu (gán dulieu cho ổ đĩa z: để truy :cập để tiện sử dụng, bạn nên lưu ý ở đây tôi không cần phải thêm password và username như ví dụ trước vì đã kết nối tới IPC$ thành công thì không cần)
Bước 2′ ==> NET USE y: \\
192.168.1.254\C$ (truy cập tới ổ đĩa c: của victim thường là chia sẽ mặt định và gán cho ổ y: máy local từ đó bạn có thể copy bất cứ thứ gì bạn muốn vào máy victim)
 NET USER: Tạo/Xóa tài khoản người dùng (có thể tra cứu thêm bằng /HELP), hoặc hiện danh sách tài khoản nếu không có tham số.
Cú pháp:

NET USER “username” “password” /ADD
(tạo người dùng có tên là username và password)
NET USER “username” /DELETE
(xóa người dùng có tên là username)
Ví dụ:
NET USER kt2 passw /ADD
(thêm một user có tên là “kt2” và mật khẩu là “passw” vào hệ thống không nhất thiết phải có dâu “” trừ những trường hợp có ký tự đặc biệt)
NET USER kt2 /DELETE
(xóa người dùng có tên là “kt2”)
 NET GROUP: Thêm/Xóa người dùng ở một group, hiển thị các group (nếu không có tham số)
Cú pháp:
NET GROUP “groupname” “username” /ADD
(thêm người dùng có tên username vào group có tên groupname)
NET LOCALGROUP “groupname” “username” /ADD
(thêm người dùng có tên username vào localgroup có tên groupname)
NET GROUP “groupname” “username” /DELETE
(thêm người dùng có tên username vào group có tên groupname)
NET LOCALGROUP “groupname” “username” /DELETE
(xóa người dùng có tên username khỏi localgroup có tên groupname)
Ví dụ:
NET GROUP “Administrators” “kt1” /ADD
(Thêm user kt1 vào group admin)
 NET START/STOP “tên dịch vụ”: lệnh này dùng để khởi tạo hoặc tắt một dịch vụ (Service) của hệ thống window (thường sử dụng trên local)
ví dụ:
NET START|STOP “Task Scheduler” (khởi động/tắt dịch vụ Task Scheduler của hệ thống xem thêm lệnh SC)
 NET TIME: xem giờ của máy trên hệ thống mạng
Cú pháp:
NET TIME \\IP  vi du 192.168.1.254
(xem giờ của máy có địa chỉ IP xác định)
ví dụ:
NET TIME \\
192.168.1.254
 NET SHARE: dùng để chia sẽ tài nguyên (thường dùng trên local)
Cú pháp:

NET SHARE sharename=path
(path ở đây có thể là một ổ đĩa hoặc đường dẫn tuyệt đối tới một thư mục hoặc máy in .v.v.)
ví dụ:
NET SHARE DATA=C:\ /UNLIMITED
(Chia sẽ ổ đĩa c: lấy tên là ổ data với quyền truy cập không giới hạn)

Các tin khác

fix printer windows 10 operation failed  Sửa lỗi Share Máy in

fix printer windows 10 operation failed Sửa lỗi Share Máy in

28/12/2023
Fix printer windows 10 operation failed Sửa lỗi Share Máy in Error 0x0000011b Sửa lỗi share máy in trong mạng LAN thấy máy in mà không connect được máy inWindows Cannot Connect to the Printer -...
Hướng dẫu cấu hình wifi Aerohive AP 121

Hướng dẫu cấu hình wifi Aerohive AP 121

09/10/2023
Hướng dẫu cấu hình wifi Aerohive HiveAP 121 Reset cứng cài lại từ đầu Vì một lý do nào đó màbạn đang muốn reset cấu hình lại wifi Aerohive, mà chưa biết cách kết nối như...

» Cắt bật tắt mạng win 10 ,Xem IP mạng win 10 (12/03/2023)

» Cách kiểm tra win máy đang dùng là win mấy xem ở đâu (20/02/2023)

» All Tổng hợp Cách Reset Mực Brother TN1010, TN2385 , TN-B002 (28/09/2022)

» Tải Cad 2020 Hướng Dẫn Cài Chi Tiết link Google Drive No Pass (31/08/2022)

» 5 Bưới xử lý wifi đã kết nối nhưng không có internet, wifi không có internet (10/05/2022)

» Tìm mở lại Snipping Tool bị mất win 10 (09/05/2022)

» Cách tạo chữ ký trên Mail Outlook 2010/2013/2016/2019 (07/04/2022)

» Cách khôi phục mất chức năng Desktop Recent Places (23/03/2022)

» Sửa lỗi Remote Desktop CredSSP thành công 100% (17/03/2022)

» 5 Bước bật mạng win 10 bị tắt, Mở card mạng win10 (14/03/2022)

» cài ứng dụng nền bhxh vss-declaration (03/11/2021)

» Fix lỗi operation could not be completed error 0x00000709 shared printer (100%) (22/10/2021)

» hàm đổi số thành chữ trong excel 2016 2019/2013/2010/2007 (29/09/2021)

» cập nhật win 7 lên win 10 (13/08/2021)

» This workbook contains links to other data sources Excel (20/07/2021)

» Fix Lỗi winload.exe Sửa Lỗi os windows 7 mới nhất 2021 (13/05/2021)

» Phần mềm xem ảnh trên windows 7 Acdsee (15/04/2021)

» Máy in báo lỗi error printing (03/08/2020)

» Tại sao cắm dây mạng vào laptop không nhận (29/04/2020)

» Sửa lỗi không mở được file excel (23/04/2020)