Hotline

0965 900 678

Máy bộ acer

Máy bộ Acer Aspire XC-704
- CPU : J3710 2.64GHZ
- RAM: 2GB/DDR3L/1600
- HDD:1TB sata 3
- DVD-RW
- NGUỒN : Acer
- Cache 2MB
- Card mạng LAN Gigabits
Máy bộ Acer Aspire XC-710
- CPU : J3710 2.64GHZ
- RAM: 2GB/DDR3L/1600
- HDD:1TB sata 3
- DVD-RW
- NGUỒN : Acer
- Cache 2MB
- Card mạng LAN Gigabits
Máy bộ Acer Aspire XC-780 i5
- CPU : I5 6400 3.30GHZ
- Main : Acer
- RAM: 4GB/DDR4/2400
- HDD:1TB sata 3
- NGUỒN : Acer
- Cache 3MB
- NVIDIA GT 730 2GB
- Card mạng LAN Gigabits
Máy bộ Acer Aspire XC-780
- CPU : I3 6100 2.70GHZ
- Main : Acer
- RAM: 4GB/DDR4/2400
- HDD:1TB sata 3
- NGUỒN : Acer
- Cache 3MB
- Card mạng LAN Gigabits