Hotline

0965 900 678

Điện thoại bàn panasonic

Điện thoại bàn panasonic ts500mx
- Panasonic kx-ts500mx
- Kx-ts500mx
- Điện thoại để bàn
- Không có mà hình
- Dùng cho tổng đài
Điện thoại Panasonic kx-tsc11
- Panasonic kx-tes11
- Điện thoại để bàn
- Có màn hình hiện số
- Dùng cho tổng đài