Hotline

0965 900 678

Máy bộ vi tính mới giá rẻ

Máy bộ vi tính giá rẻ I3
Máy vi tính giá rẻ i3
- CPU : I3 4150 3.5 GHZ
- Main : H81/giga/asus
- RAM: 4GB/1600
- HDD: 500GB sata 3
- NGUỒN : 500/550W
- Chuột + Bàng phím
Máy vi tính giá rẻ i5
- CPU : I5 3.0 ~ 3.2 GHZ
- Main : H81/giga/asus
- RAM: 4GB/1600
- HDD: 500GB sata 3
- NGUỒN : 500/550W
- Chuột + Bàng phím
Máy vi tính giá rẻ 04
- CPU : I3 3.0 ~ 3.2GHZ
- Main : H61
- RAM: 4GB/1600
- HDD: 500GB
- NGUỒN : 500/550W
- Chuột + Bàn phím
Máy vi tính lắp ráp giá rẻ
Thông số kỹ thuật
- CPU : G2030 3.0 GHZ
- Main : H61/MSI/ECS/Intel
- RAM: 4GB/1600
- HDD: 250GB
- NGUỒN : 500/550W
- Chuột + Bàn Phím có dây Genius
Máy vi tính giá rẻ
- CPU : G2030 3.0 GHZ
- Main : H61
- RAM: 2GB/1600
- HDD: 250GB
- NGUỒN : 500/550W
- Chuột + Bàn Phím có dây Genius