Hotline

0965 900 678

WiFi Linksys

Modem Wifi Linksys EA6350 AC1200 |Wireless Router Linksys EA6350 AC1200
Linksys Smart Wi-FI Router EA6350
- Wireless Router chuẩn A+N
- Hai băng tần (2.4GHz và 5GHz)
- Giao tiếp 4 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1x USB3.0
Modem Wifi Linksys EA2750 N600 |Wireless Router - EA2750
Linksys EA2750 N600
- Dual-Band Smart Wi-Fi Wireless Router - EA2750
- Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz)
- Mạng. 4 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1x USB2.0.
- Tốc độ không dây lên đến 300 + 300Mbps
- - Hoạt động 24/24
Modem Wifi Linksys E1700
- 04 port LAN Gigabit
- 02 Ăng ten sóng mạnh
- Bảo mật: (WPA2/WPA)
- Linksys E1700 thiết kế nhỏ gọn
- Hoạt động 24/24