Hotline

0965 900 678

Sửa lỗi Remote Desktop CredSSP thành công 100%

Cách xử lý lỗi không Remote Desktop được sau khi đã nhập đúng User mật khẩu

Fix lỗi CredSSP Remote Desktop nhanh nhất hiệu quả nhanh chóng 100% 

https://drive.google.com/file/d/1226XdZW8fex6qzPWaRgaMffDJS3c8SJq/view?usp=sharing 

Để tiến hành sửa lỗi CredSSp chúng ta làm như sau: 

Mở lệnh Run =>>> regedit =>>> HKEY_LOCAL_MACHINE =>>> SOFTWARE 

fix-loi-remote-desktop-CredSSP

Đường dẫn hoàn chỉnh tới bước tạo Key (Sửa lỗi CredSSP) 

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Truy cập theo đường dẫn trên rồi tạo key thao tác như hình dưới

Vào =>>> System =>>> New =>>> key =>>> CredSSP =>>> trong thư mục CredSSP =>>> tạo thêm Key Parameters như hình dưới

sua-loi-CredSSP-Remote-may-tinh

Bên trong Parameters tạo key =>>> DWORD (32-bit) Value 

fix-loi-CredSSP-remote-desktop

Bên trong  (Parameters ) =>>> tạo =>>> DWORD 32-bit =>>> AllowEncryptionOracle

AllowEncryptionOracle

Cho giá trị là 2 như hình trên =>>> ok 

Quá trình sửa lỗi CredSSP Remote Desktop đến đây là hoàn thành các bạn có thể Remote lại kiểm tra thành quả rồi.

huong-dan-sua-loi-remote-CredSSP

Chúc các bạn thành công!

Các tin khác